Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

stopa

June 12 2017

stopa
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!

April 21 2017

stopa
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viameem meem

April 10 2017

stopa
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape vianiemaproblemu niemaproblemu

March 19 2017

stopa
8419 c8f0 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 14 2017

stopa
1818 fae0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamy-life my-life

March 13 2017

stopa
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viaSmerfMaruda SmerfMaruda
stopa
7654 e214

March 08 2017

stopa
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviolet-hill violet-hill
stopa
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.

February 26 2017

stopa
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

February 21 2017

stopa
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vianivea nivea
stopa
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viameem meem

February 20 2017

stopa

February 14 2017

stopa
Reposted frommeem meem

February 13 2017

stopa
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vianivea nivea
stopa
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
stopa
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viazielony-rower zielony-rower

July 10 2015

stopa
9864 f4b2
Reposted fromsadystka sadystka viabetterthanlies betterthanlies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl